Mieszkańcy Ursynowa włączają się w planowanie przestrzeni rekreacyjnej między ulicami Polaka, Płaskowicką a al. KEN

14 marca 2024 roku, w murach Urzędu Dzielnicy Ursynów, miało miejsce spotkanie z mieszkańcami. Przyciągnęło ich omówienie wstępnej koncepcji zagospodarowania skweru, położonego pomiędzy ulicami Polaka i Płaskowicką oraz Aleją Komisji Edukacji Narodowej. Był to początek procesu mającego na celu opracowanie planu zagospodarowania owego obszaru, tak by stał się przestrzenią rekreacyjno-wypoczynkową dla lokalnej społeczności.

Głównym celem organizowanego wydarzenia było zapoznanie się z opiniami mieszkańców odnośnie do proponowanych rozwiązań oraz ich oczekiwań i sugestii dotyczących wykorzystania tego terenu. Urzędnicy chcieli usłyszeć jakie są idee, potrzeby i uwagi lokalnej społeczności, które mogłyby być brane pod uwagę podczas planowania.

Podczas spotkania goście mieli możliwość przedstawienia swoich propozycji, ale również wyrażenia obaw związanych z przyszłym funkcjonowaniem skweru. Szereg osób podkreślało znaczenie nasadzeń roślinnych, zwracając uwagę na konieczność wprowadzenia roślin zimozielonych oraz tych, które poprawiają bioretencję. Mieszkańcy zaznaczali, że powinny to być rośliny odporne na zniszczenia przez psy, ale też stanowiące źródło pokarmu dla owadów.

Kolejnym ważnym aspektem było dla nich stworzenie strefy buforowej, która chroniłaby teren przed hałasem dobiegającym z Alei Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto, społeczność lokalna wyraziła chęć zachowania istniejącej łąki kwietnej. Nie zabrakło również propozycji dotyczących wyposażenia terenu w elementy takie jak monitoring, oświetlenie czy elementy małej architektury.

Wśród poruszonej tematyki znalazły się także kwestie dostępności terenu dla osób o ograniczonej mobilności, pielęgnacji zieleni a także możliwości budowy publicznej toalety.