Thames British School – czyli brytyjska edukacja w j. angielskim dla dzieci i młodzieży

Nauka języków obcych (albo w językach obcych) stanowi obecnie fundamentalną część edukacji. Władanie językiem angielskim, który jest uniwersalnym językiem na świecie, ułatwi życie każdemu i zapewni pewną, stateczną przyszłość młodym ludziom.

Do rodziców należy wybór odpowiedniej szkoły, która wprowadzi dzieci w świat nauki, języka oraz otworzy im drzwi do międzynarodowej kariery zawodowej.

Thames British School Warsaw – nowoczesne nauczanie

Znajdująca się w Warszawie szkoła oferuje naukę od poziomu przedszkolnego aż po przygotowanie do matury międzynarodowej. Miejsce to zapewnia każdemu Uczniowi innowacyjne i zróżnicowane metody nauczania. Dzięki temu w dziecku zostaje pobudzona ciekawość świata, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałego programu edukacyjnego. Szkoła międzynarodowa, dzięki zaangażowaniu profesjonalnej kadry, otwiera podopiecznym wielkie możliwości.

Warto zwrócić uwagę na kwestię bogatej oferty posiłków, o których mogą decydować rodzice. W ofercie są na przykład dania bezglutenowe albo wegetariańskie. Szkoła w ramach swoich działań zapewnia także codzienny transport z różnych części Warszawy, co stanowi duże ułatwienie. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych stwarza szansę na rozwój indywidualnych zainteresowań oraz zdolności. Przykładami takich rozwijających warsztatów mogą być, np.:

  • arytmetyka mentalna Abakus Europe (Polska),
  • gry Brain Fitness,
  • robotyka,
  • i inne

Etapy nauczania w Thames British School Warsaw

W Thames British School Warsaw etapy nauczania zależne są od wieku dziecka:

Early Years Foundation stage – wiek przedszkolnY

Na tym etapie przygodę z nauką rozpoczynają maluchy w wieku od 2,5 do 5 lat. Dorosłe osoby czasami nie zdają sobie sprawy z wagi odpowiedniego zachęcenia dziecka do wejścia w system szkolny. Proces ten zapewnia nauka poprzez zabawę i poznawanie świata w asyście profesjonalnej opieki. Stwarza to odpowiednie podwaliny do dalszego rozwoju – zarówno naukowego, jak i społecznego.

Key Stage 1-2: Szkoła Podstawowa (stage 1: wiek 5-7 lat, stage 2: wiek 8-11)

W tym okresie kładzie się nacisk na dawanie dzieciom swobody do zadawania pytań oraz pomoc w znajdywaniu odpowiedzi na nie. Daje to pociechom poczucie pewności siebie oraz sprawczości. Uczniowie mają też lekcje języka angielskiego, matematyki, sztuki oraz muzyki. Bogaty i tematycznie tworzony program nauczania zaangażuje każde dziecko do aktywnego uczenia się!

Key Stage 3: Lower Secondary (wiek 12-14 lat)

Program nauczania obejmuje w tym momencie 10 przedmiotów na różnych poziomach rozszerzenia, dzięki czemu uczeń nie ma poczucia, że nie nadąża za materiałem lub coś jest dla niego zbyt łatwe.

Key Stage 4: Szkoła Średnia (wiek 15-16 lat)

Jest to okres przejścia na wyspecjalizowaną ścieżkę edukacji, ale dzieje się to w sposób płynny. Uczniowie wybierają swoją drogę, opierając się o przedmioty, które są im bliskie. Dzięki temu otwiera się ich droga do International Baccalaureate Diploma Programme.

Key Stage 5: Etap maturalny (wiek 16-18 lat)

Ostatni etap nauki w szkole Thames British School to moment, gdy uczniowie wybierają program IB DP lub Cambridge International A-Levels. Obydwa kursy kończą się egzaminami zewnętrznymi, których wyniki honorują uniwersytety na całym świecie, co otwiera nastolatkom szerokie możliwości. Dwuletni proces nauki opiera się w dużej mierze na indywidualnym podejściu nauczyciela do ucznia, a osiągana wiedza jest sprawdzana przy pomocy testów, bądź prac pisemnych.Wybierając ścieżkę rozwoju dla Państwa dzieci, warto zastanowić się nad ich przyszłością oraz nad tym, jakie drogi rozwojowe otworzą się przed nimi. Thames British School Warsaw zaprasza na ekscytującą przygodę – naukę, która poprowadzi dzieci aż do pomyślnej dorosłości.