Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

Planowany jest rozwój mieszkań na parkingu naprzeciwko E.Leclerca, usług na skrzyżowaniu alei KEN i ulicy Jastrzębowskiego, a także budowa gigantycznego 10-piętrowego budynku na terenie z blaszanym budynkiem należącym do spółdzielni „Stokłosy”. Po kilku latach przygotowań, Rada Warszawy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na północ od ulicy Ciszewskiego. Przygotowywanie tego planu zajęło 7 lat i spotkało się z licznymi uwagami ze strony mieszkańców, które jednak zostały ostatecznie odrzucone.

Mieszkańcy osiedla należącego do spółdzielni „Stokłosy”, znajdującego się między ulicą Jastrzębowskiego a Ciszewskiego, mogą teraz mieć pewność co do przyszłości swojego osiedla. Mają także gwarancję, że tereny nieobjęte planem zagospodarowania nie będą dalszym przedmiotem intensywnej zabudowy. Głównym celem miejscowych planów jest zapewnienie ochrony przed nieplanowaną i niekontrolowaną rozbudową.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na północ od ulicy Ciszewskiego został uchwalony przez Radę Warszawy w czwartek. Wcześniej odrzucono sześć poprawek zgłoszonych przez radnego Lewicy Marka Szolca na prośbę mieszkańców. Te korekty miały na celu zapewnienie jeszcze większego poczucia bezpieczeństwa dla mieszkańców okolicznych obszarów.