Bezpłatne szkolenia profilaktyczne dla kierowców – 8 i 20 października 2023

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach profilaktycznych dla kierowców, które skupiają się na doskonaleniu umiejętności prowadzenia samochodu. Szkolenia są dedykowane dwóm grupom wiekowym: młodym kierowcom w wieku od 18 do 24 lat oraz osobom starszym, które przekroczyły 55 rok życia. Zajęcia odbędą się w dwie wybrane daty października 2023 roku, a dokładnie w niedzielę 8 października oraz w piątek 20 października, a ich miejsce to Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy – Tor Modlin.

Zarządca szkolenia zapewnia uczestnikom bezproblemowy transport autokarowy z punktu zbiórki znajdującego się przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów i powrót na to samo miejsce. Wyjazd planowany jest na godzinę 7:30, natomiast powrót jest przewidziany na godzinę około 17:00. Dodatkowo, na miejscu uczestników czekać będzie posiłek.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Teoretyczna część, prowadzona przez doświadczonych psychologów transportu, obejmuje zagadnienia związane ze specyfiką ruchu drogowego w Polsce, a także ocenianiem czynników wpływających na bezpieczeństwo na drodze. Szczególny nacisk kładziony jest na wpływ alkoholu i innych środków psychoaktywnych na organizm kierowcy, zwłaszcza w kontekście jego sprawności psychofizycznej. Z kolei praktyczne zajęcia, realizowane pod okiem profesjonalnych instruktorów techniki jazdy, koncentrują się na aspektach takich jak wpływ prędkości na drogę hamowania na różnych typach nawierzchni czy też wpływ rozmów telefonicznych i konwersacji z pasażerem na poziom koncentracji kierowcy. Uczestnicy poznają również zasady działania systemów wspomagających prowadzenie samochodu.