Czy mostek w Parku Przy Bażantarni na Ursynowie zostanie odnowiony?

Mostek zlokalizowany w Parku Przy Bażantarni, na warszawskim Ursynowie, stanowi obecnie przedmiot wielu dyskusji i obaw mieszkańców. Wszystko za sprawą sygnałów o jego skrajnie złym stanie technicznym, które zaniepokojone osoby przekazały do lokalnej redakcji trzy miesiące temu. Te informacje zmusiły urzędników do podjęcia natychmiastowych działań – mostek został zamknięty dla użytkowników, a specjaliści przystąpili do szczegółowej ekspertyzy.

Decyzja o wyłączeniu tego miejsca z użytkowania nie była bezpodstawna. Jak podkreśliła Kamila Terpiał, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Ursynów, wyniki ekspertyzy jednoznacznie wskazują na niebezpieczny stan techniczny obiektu. Zgodnie z jej słowami, istnieje realne ryzyko zawalenia się mostka.

Mimo upływu trzech miesięcy od podjęcia decyzji o zamknięciu mostka, sytuacja nie uległa zmianie. Mieszkańcy są coraz bardziej zaniepokojeni, zwracając uwagę na konieczność albo gruntownego remontu, albo rozbiórki mostka. Zdaniem jednej z mieszkanek, obecny stan mostka stanowi potencjalne zagrożenie, a jego zawalenie mogłoby prowadzić do katastrofalnych skutków.

Choć niektórzy mieszkańcy wyrażają niezadowolenie z faktu, że woda stale gromadzi się pod mostkiem, urzędnicy zapewniają, że rozpoczną jego remont. Szacowany koszt prac wynosi około 150 tysięcy złotych. Kamila Terpiał wyraziła nadzieję na jak najszybsze rozpoczęcie remontu, po zabezpieczeniu potrzebnych środków w budżecie. Mimo trudności finansowych, mieszkańcy Ursynowa nie tracą nadziei na poprawę sytuacji.