Potwierdzenie nowego przetargu na projekt ulicy Ciszewskiego-bis: Wciąż oczekiwane połączenie Ursynowa z Wilanowem

Pytanie o to, czy kiedykolwiek dojdzie do realizacji budowy ulicy Ciszewskiego-bis, stanowiącej planowane połączenie pomiędzy Ursynowem a centrum Wilanowa, nadal pozostaje bez odpowiedzi. Rozpoczęto najnowszy przetarg na zaprojektowanie tej kluczowej arterii, której drogę miały już od dawna przecinać samochody. Niemniej jednak mieszkańcy osiedla Wzgórze Słowików i wojewoda zdołali skomplikować plany wykonawców. Wprowadzone zmiany w ustawie dodatkowo wpłynęły na opóźnienia, co wymaga teraz rozpoczęcia procesu od początku!

Od samego początku istnienia naszego portalu w 2013 roku, opisywaliśmy historię Ciszewskiego-bis – jednej z trzech ulic mających na celu połączenie Ursynowa i Wilanowa. Pierwotnie zakładano, że jej budowa zostanie zakończona przed rokiem 2019, jeszcze zanim powstaną POW oraz ulica Korbońskiego na Kabatach. Te dwie inwestycje zostały już dawno ukończone, podczas gdy Ciszewskiego-bis nadal tkwi w fazie projektów i nie może przejść do etapu realizacji.