Remont warszawskiego torowiska tramwajowego w najbliższym miesiącu

Planowana jest pilna naprawa torowiska tramwajowego znajdującego się na krzyżówce ulic Grójecka i Wawelska w stołecznym mieście już w przyszłym miesiącu. Głównym powodem jest coroczne pogrążanie się betonowych fundamentów, które są integralną częścią konstrukcji.

Reporter Tomasz Zieliński z TVN zwrócił szczególną uwagę na krytyczny stan techniczny tego miejsca, gdzie tory tramwajowe przecinają skrzyżowanie między ulicami Grójecką a Wawelską.

Zieliński, który od dłuższego czasu obserwuje to miejsce, zauważył, że stan przejazdu nieubłaganie się pogarsza. Betonowe podkłady stopniowo się zapadają, co ma bezpośredni wpływ na ruch drogowy. – To wymaga od kierowców samochodów i autobusów przechodzących przez to wysoce ruchliwe skrzyżowanie znacznego zwolnienia, aby ich pojazdy nie doznały uszkodzeń – relacjonuje reporter.

Na fotografiach udostępnionych przez reportera doskonale widać, jak łatwo pojazdy o niskim zawieszeniu mogą doznać szkód na swoim podwoziu, jeśli zakotwiczą na krawędzi zapadających się betonowych podkłady.