Aktywni seniorzy Ursynowa i ich rosnący wkład w życie społeczne

Na warszawskim Ursynowie dostrzega się narastający trend aktywności społecznej wśród osób starszych, które stanowią też coraz liczniejszą część populacji. Forum Aktywności Społecznej planuje honorować tę grupę, organizując konferencję pod tytułem „Forum Seniora Ursynów”. Wydarzenie odbędzie się w środek dnia, 25 października, dokładnie od godziny 10:30 do 14:00. Miejscem spotkania będzie Urząd Dzielnicy Ursynów, znajdujący się przy alei KEN 61, sala 136.

Obserwuje się zmiany demograficzne nie tylko w Polsce, ale również w wielu innych krajach europejskich. Od 1986 roku zauważalny jest wzrost liczby seniorów w naszym społeczeństwie. Obecnie stanowią oni około 25% populacji, jednak przewidywana jest ich dalszy wzrost. W ciągu kilku najbliższych lat udział seniorów w ogólnej populacji ma osiągnąć poziom 40%.

Coraz częściej docenia się wartość seniorów jako grupy społecznej. Zwraca się uwagę na ich bogate doświadczenie i wiedzę, a działania mające na celu obalenie negatywnych stereotypów i przekonań zyskują na znaczeniu. Promowanie pozytywnych aspektów późniejszych lat życia jako okresu, w którym możliwa jest szeroko pojęta aktywność, przyczynia się do tworzenia prawdziwego obrazu seniora.

Współczesny senior to osoba zdrowa, pogodna i sprawna, która podejmuje aktywność dostosowaną do swojego wieku i możliwości. Angażuje się w działania stowarzyszeń społecznych oraz różnego rodzaju organizacji – sportowych, religijnych, politycznych. Wielu seniorów angażuje się również w wolontariat lub działania na rzecz środowiska lokalnego. Warto podkreślić, że utrzymują oni również bliskie relacje z rodziną i lokalną społecznością, dbając o kontakty towarzyskie i sąsiedzkie.