Nowa szkoła podstawowa na Ursynowie. Ruszy już od 1 września 2023 r.

W czwartek, 9 lutego Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie założenia nowej szkoły podstawowej na Ursynowie. Będzie ona funkcjonować od nowego roku szkolnego i znajdować się przy ulicy Na Uboczu 9.

Podstawówka nr 405, która rozpocznie swoje działanie 1 września 2023 roku, będzie działać w murach istniejącej już szkoły podstawowej nr 336 imienia Janka Bytnara „Rudego”. Podstawówka nr 336 przeniesie się do budynku przy ulicy Małcużyńskiego 4. Natomiast na ulicy Na Uboczu 9 powstanie nowa placówka oświatowa.

Wraz ze zmianą szkół, inne będą również obwody z których dzieci będą przyjmowane w pierwszej kolejności. I tak obwód nowej szkoły podstawowej będzie obejmował część rejonu szkoły podstawowej nr 336, gdzie granica będzie przebiegać wzdłuż ulic Moczydłowskiej, Belgradzkiej, Ziemnej i Gminnej. Co istotne, rekrutacja do nowej szkoły na rok szkolny 2023/2024 będzie prowadzona z ramienia komisji rekrutacyjnej w szkole podstawowej nr 336.