Potężny wzrost budżetu Ursynowa: Inwestycje, remonty i dotacje za ponad 80 mln zł w latach 2024-2026.

W ciągu najbliższych trzech lat, od 2024 do 2026, budżet dzielnicy Ursynów urośnie o ponad 80 milionów złotych. Większość tych funduszy, czyli ponad 50 milionów złotych, zostanie wydanych już w roku 2024. Środki te zostaną przeznaczone na różne cele, takie jak inwestycje w edukację i renowacje, modernizacje dróg, konserwację terenów zielonych oraz poprawę bezpieczeństwa. Dodatkowo, finansowanie będzie dostępne dla instytucji kulturalnych i sportowych na Ursynowie.

Przyrost środków to efekt wzrostu dochodów dzielnicy, z czego ponad 57 milionów złotych pochodzi ze sprzedaży działki przy ulicy Cynamonowej. Kolejną część dodatkowego finansowania stanowiły pieniądze otrzymane od Prezydenta m.st. Warszawy dla Ursynowa.

Robert Kempa, burmistrz Ursynowa, wyraził swoje zadowolenie z otrzymania tak znacznej sumy dla budżetu dzielnicy. Dzięki temu będą mogli przeprowadzić planowane renowacje obiektów edukacyjnych, zmodernizować Park Przy Bażantarni i sfinansować budowę kolejnego Miejsca Aktywności Lokalnej na Zielonym Ursynowie. Takie możliwości wynikają również dzięki dodatkowym środkom przekazanym przez Prezydenta m.st. Warszawy.

W 2024 roku największy wydatek, ponad 20,5 miliona złotych, zostanie przeznaczony na remonty placówek oświatowych. Wśród nich znajdują się prace konserwacyjne na placach zabaw w przedszkolach 282 przy ul. Na Uboczu, 366 przy ul. Hawajskiej i 55 przy ul. Cybisa. Dodatkowo, przewidziane są również remonty bloków żywienia w przedszkolach 201 przy ul. Wilczy Dół i 50 przy ul. Hirszfelda, a także renowacja dachu w Przedszkolu nr 52 przy ul. Koncertowej.

Również szkoły podstawowe i licea otrzymają poprawki infrastrukturalne, w tym nowoczesne boiska w LXX LO przy ul. Dembowskiego, SP 96 przy ul. Sarabandy i SP 336 przy ul. Małcużyńskiego. Modernizacje obejmują również place zabaw w SP 310 przy ul. Hawajskiej, SP 322 przy ul. Dembowskiego oraz budynek szkoły podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy.

Ostatnie inwestycje obejmują docieplenie stropodachu i wymianę instalacji elektrycznej w SP 323 przy ul. Hirszfelda, remonty dachów w SP 310 przy ul. Hawajskiej, SP 319 przy ul. ZWM, oraz ZS 129 przy ul. Koncertowej. Ponadto, przewidziano remont sali gimnastycznej w SP 384 przy ul. Kajakowej, remont bloku żywienia w LXIII LO przy ul. Hirszfelda oraz remont instalacji elektrycznej wraz z robotami budowlanymi w CLVIII LO przy ul. Szolc-Rogozińskiego.