Symboliczny Dąb "Młodość" zasadzony w Parku im. Jana Pawła II przez seniorów z Ursynowa

Dzięki inicjatywie Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów, Park im. Jana Pawła II na Ursynowie stał się miejscem, gdzie został posadzony symboliczny Dąb „Młodość”. Drzewo to ma reprezentować młodość ducha, niezależnie od wieku ciała. W sąsiedztwie drzewa umieszczono również specjalną ławkę.

Drzewo zostało zasadzone w okolicy miejsca zabaw i tężni „Maciejka”, co jest wynikiem zaangażowania starszych mieszkańców dzielnicy Ursynów, którzy z determinacją przystąpili do realizacji swojego pomysłu. Barbara Mąkosa-Stępkowska, członkini Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów, wyjaśnia, że choć dąb może być kojarzony ze starością, ten konkretny egzemplarz symbolizuje młodość.

Zgodnie z jej słowami, Dąb „Młodość” będzie otoczony przez młodych duchem seniorów. Pod drzewem została zakopana butelka zawierająca wiadomość dla przyszłych pokoleń. Seniorzy wyrażają wdzięczność Urzędu Dzielnicy Ursynów za współpracę i wsparcie w realizacji tego projektu.

Ogrodnik dzielnicy wybrał miejsce, w którym drzewo zostało posadzone. Mieszkańcy mają nadzieję, że dąb przyjmie się i pokona próg 700 lat, z czasem rosnąc do imponującej wysokości 30 metrów.

Jakub Berent, zastępca burmistrza Ursynowa, podczas ceremonii sadzenia drzewa podkreślił, że seniorzy z Ursynowa nieustannie dowodzą, że młodość to nie tylko liczby widoczne na dowodzie osobistym czy numerze PESEL, ale przede wszystkim stan ducha. Wskazał na to, że dąb jest symbolem tej młodości ducha, którą on sam dostrzega codziennie w sercach starszych mieszkańców dzielnicy.

W sąsiedztwie Dębu „Młodość” zamontowano ławkę z tabliczką informującą, że drzewo zostało posadzone z inicjatywy seniorów z Ursynowa.