Sztuka teatralna "Ambasador" Sławomira Mrożka – refleksja pomiędzy absurdem a powagą

Słynna sztuka teatralna „Ambasador” autorstwa Sławomira Mrożka, zawiera w sobie istotę stylu pisarza znanej z „Tanga”. Znajduje się tutaj idealne połączenie abstrakcyjnego humoru z głęboką analizą stanu współczesnej rzeczywistości. Komizm i tragedia przeplatają się wyjątkowo subtelnym sposobem, taka sama równowaga panuje pomiędzy banałem a wzniosłością, czy też farsą a dramatem.

Mrożkowskie poczucie humoru, które jest tak charakterystyczne dla twórczości tego autora, jest obecne także w „Ambasadorze”. Tak jak w jego innych znakomitych dziełach, dowcip prezentowany przez Mrożka jest niewątpliwie komiczny, ale nie lekkomyślny. Wywołuje on zarówno śmiech, jak i niepokój u widza. Śmiech zapewnia odprężenie, jednak jednocześnie prowokuje do głębszego zastanowienia. Właśnie dlatego tak ważne jest dokładne wsłuchanie się w ten humor, aby w pełni dostrzec ukryte pod powierzchnią chichotu poważne treści.