Transformacja infrastrukturalna w inwestycji Ursynów

Połączone siły deweloperów Grupo Lar Polska i Develia przyniosły efekt w postaci zakończenia kolejnej, znaczącej inwestycji. Słupy wysokiego napięcia, które były nieodłącznym elementem krajobrazu Ursynów#22, zostały usunięte. W ich miejsce deweloperzy wdrożyli mniej inwazyjne rozwiązanie – podziemne okablowanie.

Inwestycja Ursynów#22 budziła pewne obawy wśród potencjalnych nabywców mieszkań ze względu na słupy wysokiego napięcia, które były pierwotnie zaprojektowane w bliskim sąsiedztwie planowanego osiedla. Grupo Lar Polska, jeden z deweloperów projektu, od początku uspokajał nabywców, deklarując swoje zobowiązanie do demontażu tych konstrukcji.

W maju deweloperom udało się zrealizować swój plan. Słupy wysokiego napięcia przestały istnieć, a wszystkie niezbędne kable zostały umieszczone bezpiecznie pod ziemią. Rozwiązanie to nie tylko poprawiło bezpieczeństwo, ale również przyczyniło się do znaczącej poprawy estetyki całego osiedla i jego otoczenia, wprowadzając pozytywną zmianę w architekturze krajobrazu.