Żonkilowe Pola Nadziei powstają przy wsparciu dzieci i młodzieży Ursynowa

Dzisiejszy dzień na warszawskim Ursynowie upłynął pod znakiem żonkili. Wspólne siły dzieci z Przedszkola nr 159, uczniów Szkoły Podstawowej nr 318 oraz pracowników Hospicjum Onkologicznego im. Św. Krzysztofa zaowocowały założeniem żonkilowych Pól Nadziei przyległych do siedziby hospicjum. Kwiaty te, kiedy rozkwitną wiosną, zostaną zebrane i sprzedane na ulicy oraz w Urzędzie Dzielnicy Ursynów w celach charytatywnych.

Ursynowskie Pola Nadziei obchodzą już swoje dziewiąte urodziny. Ta piękna inicjatywa od początku jest serdecznie przyjmowana przez mieszkańców dzielnicy i cieszy się honorowym patronatem Burmistrza Ursynowa, Roberta Kempy. Co roku to właśnie on, wspólnie z młodzieżą ursynowską, sadzi pierwsze żonkile.

– Nie wyobrażam sobie wiosny na Ursynowie bez kwitnących żonkili. To piękna akcja, która przypomina o potrzebie niesienia pomocy potrzebującym. Jestem dumny z ursynowskich przedszkolaków i młodzieży, którzy co roku angażują się w akcję – wyznał burmistrz, Robert Kempa.

Pola Nadziei to projekt o zasięgu międzynarodowym, realizowany przez hospicja na całym świecie. Jego głównym celem jest sadzenie cebulek żonkili, które następnie rozkwitają wiosną i są rozdawane podczas ulicznych kwest. To przypomnienie o idei niesienia bezinteresownej pomocy chorym oraz wsparcia dla nich samych i ich bliskich.