Trwają wybory do Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów. Twój głos jest ważny!

Tylko do 5 stycznia 2023 roku można brać udział w głosowaniu na członków Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Spośród kandydatów zostanie wybranych ośmiu, z największą liczbą głosów. Kto może brać udział w głosowaniu?

Aby móc zagłosować na swojego kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, należy mieć ukończone sześćdziesiąt lat. Dodatkowo osoba taka musi zamieszkiwać na terenie Ursynowa. Co istotne, głosować można tylko na jednej karcie wyborczej i na jednego kandydata.

Jeżeli więc ktoś zagłosuje na więcej niż jednego bądź nieczytelnie wypełni formularz, jego głos będzie nieważny. Karta wyborcza dostępna jest bądź to w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów, bądź na stronie internetowej urzędu.

Prawidłowo wypełnioną kartę należy złożyć do specjalnie przygotowanej urny wyborczej, znajdującej się w Wydziale Obsługi Mieszkańców. Dostęp do urny wyborczej jest umożliwiony tylko i wyłącznie w godzinach pracy urzędu. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej urzędu i na tablicach ogłoszeń.